Termeni și condiții


Bine ați venit pe edu-start.ro!


Vă mulțumim pentru interesul față de serviciile noastre!

Prin navigarea pe site-ul edu-start.ro sunteți de acord cu termenii și condițiile mai jos menționate, astfel că vă rugăm să le parcurgeți cu atenție.

Prezentul document pune la dispoziția utilizatorilor condițiile generale de funcționare a site-ului edu-start.ro (denumit în continuare “Site-ul”) și stabilește normele generale privind modul de accesare al acestuia precum și al informațiilor oferite prin intermediul său. Prezentul document se adresează tuturor utilizatorilor Site-ului (persoane fizice și/sau juridice din orice țară din spațiul UE sau de pe mapamond) şi stabileşte principiile și regulile de utilizare ale Site-ului, conținutului, produselor și serviciilor puse la dispoziția utilizatorilor, sub orice formă, prin intermediul Site-ului.

Orice acțiune în cadrul Site-ului trebuie să fie de acord cu prezentele condiții generale de utilizare și cu legislația aplicabilă în vigoare.

Te rugăm să citești în continuare cu atenție condițiile generale de funcționare și utilizare a Site-ului.


1. DEFINIȚII

”Site-ul” înseamnă orice pagină activă la un moment dat pe domeniul edu-start.ro sau unul din subdomeniile sale;

“Administratorul” este reprezentat de Asociația Teach for România, cu sediul în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, intrarea C, parter, Sector 2, având CIF 32590589, fiind plătitor de TVA, având punct de lucru în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, intrarea C, parter, Sector 2, facilitează activitățile Site-ului cu ajutorul reţelei electronice (Internet) – de la adresa: www.edu-start.ro (site web și mobile).

“Serviciu” înseamnă totalitatea funcționalităților puse la dispoziția utilizatorilor persoane fizice și/sau juridice prin intermediul cărora pot fi accesate informațiile oferite pe Site;

“Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană fizică și/sau juridică ce vizitează sau accesează Site-ul, care solicită un anumit serviciu (înscriere la newsletter sau solicitare de informații prin formular) sau care dorește să utilizeze/utilizează efectiv serviciile oferite de Site, conform prezentului regulament.


2. OBIECTIVELE ȘI SCOPUL SERVICIULUI

Obiectivul principal al Serviciului este de a pune la dispoziția utilizatorilor informații și funcționalități de interes profesional, în vederea îmbunătățirii actului educațional la clasă.


3. SERVICIUL

Serviciul constă într-un instrument dedicat Cadrelor Didactice în scopul preluării de feedback de la clasele la care acestea predau, pentru îmbunătățirea diferitelor aspecte legate de calitatea actului educațional. Serviciul permite, de asemenea, Directorilor de Școli sau Administratorilor de Programe (ce lucrează cu Cadre Didactice) să observe rezultatele Cadrelor Didactice supervizate, prin prisma măsuratorilor realizate la nivelul claselor la care acestea predau.

Serviciul nu reprezintă o modalitate de evaluare a elevilor din punct de vedere al comportamentului și al abilităților socio-emoționale, ci constituie un instrument de colectare a feedback-ului elevilor cu privire procesul educațional în sine, prin folosirea unor indicatori pe baza cărora se măsoară impactul profesorului asupra elevilor și evoluția impactului metodelor de predare asupra activității la clasă.

Serviciul poate fi ințeles prin următorul model ierarhic:

 • [În cadrul activităților desfășurate în colaborare cu Asociația Teach for Romania,] fiecare Director de Școală sau Administrator de Program are o Școală sau un Program în administrare;
 • Fiecare Cadru Didactic este afiliat unei școli / unui program;
 • Fiecare Cadru Didactic poate preda la mai multe clase de elevi;
 • Fiecare clasă include mai mulți elevi;
 • Fiecare elev are o contribuție anonimă la scorul clasei, care reprezintă baza de măsurare a indicatorilor utilizați pentru evaluarea pusă la dispoziție prin Serviciu.
Astfel, Serviciul se adresează către 3 categorii de Utilizatori:

a. Utilizatori neînregistrați. Utilizatorii ce nu dețin cont vor avea posibilitatea de:

 • a naviga secțiunile informaționale ale Site-ului;
 • a completa chestionare trimise de către alte categorii de Utilizatori.
b. Utilizatori Cadre Didactice. Utilizatorii Cadre Didactice au la dispoziție următoarele funcționalități:

 • Generare și gestionare de Clase. Fiecare Utilizator Cadru Didactic poate crea o clasă, asociată cu o școală, ce va reprezenta unitatea centrală cu privire la care se vor face evaluările. Clasele vor putea fi gestionate din Pagina Principală;
 • Generare și gestionare de evaluări. Fiecare Utilizator Cadru Didactic poate genera o evaluare a indicatorilor pentru o anumita clasă. Evaluarea va pune la dispoziție links de trimis către Utilizatori neînregistrați sau va pune la dispoziție o fișă de evaluare de completat de către Cadru Didactic, în funcție de nivelul ales pentru evaluare. Toate evaluările începute și cele finalizate vor putea fi gestionate din Pagina Principală;
 • Generare de rapoarte. In urma chestionarelor, fiecare evaluare va rezulta intr-un raport ce poate fi accesat de Utilizatorii Cadru Didactic. Rapoartele vor reflecta nivelul indicatorilor măsurați cu referire la clasa în catre s-a realizat chestionarul.
c. Utilizatori Director de Școală/Administrator de program (prescurtat ca “Director”) au la dispoziție următoarele funcționalități:

 • Gestionare utilizatori. Fiecare Utilizator Director poate vizualiza și edita conturile Utilizatorilor Cadru Didactic asociate școlii sau programului pe care Directorii îl administrează în platformă.
 • Vizualizare clase. Fiecare Utilizator Director poate vizualiza clasele ce aparțin Utilizatorilor Cadru Didactic asociați școlii sau programului pe care Directorii îl administrează în platformă.
 • Vizualizare chestionare. Fiecare Utilizator Director poate vizualiza evaluările ce aparțin Utilizatorilor Cadru Didactic asociați școlii sau programului pe care Directorii îl administrează în platformă.

Chestionarele utilizate în cadrul platformei sunt standardizate și toate rezultatele individuale generate prin intermediul acestora vor rămâne anonime. Toate datele cu privire la elevi prevăzute în rapoartele de evaluare vor fi redate într-o formă anonimizată și în scop statistic.


4. STATUTUL DE UTILIZATOR

Prezentul Serviciu este oferit în scop educațional, de cercetare și ca instrument prin care profesorii își pot evalua propria activitate la clasă. Conținutul creat prin utilizarea Serviciului este accesibil doar deținătorilor de conturi de utilizator, în condițiile descrise în acești Termeni și Condiții.

Pentru a utiliza Serviciul, este necesar să accesați domeniul www.edu-start.ro, să înregistrați un cont și să acceptați Termeni & Condiții și Politica de Confidențialitate și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Administratorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea anumitor conturi.

Fiecare Utilizator poartă întreaga responsabilitate pentru activitatea desfășurată pe sau prin intermediul Site-ului. Fiecare Utilizator se obligă să folosească Site-ul potrivit categoriei de Utilizatori din care face parte și se obligă să nu încerce să acceseze funcționalități specifice unei alte categorii de Utilizatori, indiferent dacă această posibilitate a intervenit ca urmare a unei erori tehnice sau in orice alt mod.

Prin obținerea calității de Utilizator confirmați că ați citit și ați acceptat Termenii și Condițiile Generale de utilizare a Site-ului, precum și Politica de Confidențialitate.

Orice utilizator poate accesa Termenii și condițiile de utilizare a Site-ului și Politica de Confidențialitate, în orice moment, accesând „Termeni și Conditii” și “Politica de Confidențialitate” aflate în conținutul Site-ului și prin salvarea în format PDF pe suportul de informații dorit.

Accesarea, utilizarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia.


5. CONDIȚII DE UTILIZARE

Condiția începerii accesării Siteului este cunoașterea, acceptarea și respectarea Termenilor și condițiilor, precum și a Politicii de confidențialitate.

Nu utilizați Serviciul în mod necorespunzător.

Puteți utiliza Serviciul numai conform legii, inclusiv conform legilor și reglementărilor aplicabile.

Putem întrerupe sau înceta furnizarea Serviciului către dvs. dacă nu respectați Termenii și condițiile sau politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.

Administratorul ia toate măsurile tehnice și administrative posibile și impuse de anumite norme juridice cu privire la conținutul Serviciului și la protecția datelor personale ale Utilizatorilor.


6. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

În calitate de Utilizator al Site-ului, aveți următoarele obligații:

 • De a nu furniza și transmite informații interzise prin lege sau care contravin normelor de etică socială și morală;
 • De a utiliza Site-ul într-un mod care să nu perturbe funcționarea acestuia;
 • De a nu difuza și de a nu plasa în cadrul Site-ului informații incorecte;
 • De a utiliza Site-ul într-un mod care să nu creeze inconveniente pentru alți utilizatori și pentru Administratorul Site-ului;
 • De a folosi informațiile plasate în paginile Site-ului doar în scop personal, definit ca fiind scop pur necomercial, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului.
 • De a respecta toate drepturile de autor și drepturile conexe și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu seviciul oferit prin intermediul Site-ului și a conținutului acestuia.
 • Nu aveți dreptul să copiați, să modificați, să distribuiți, să vindeți sau să închiriați nicio parte a Serviciilor și a programelor software incluse; nu aveți dreptul să refaceți sau să încercați să extrageți codul sursă al respectivului program software, cu excepția cazurilor în care legislația nu permite aceste restrictionări sau a cazurilor în care aveți permisiunea scrisă din partea noastră.
 • De a obține acordul scris al părinților atunci când Serviciul este folosit pentru evaluarea de persoane minore.
 • De a asigura și respecta regula anonimizării într-o cât mai mare măsură a datelor introduse în și furnizate de Serviciu și de a nu exporta ori transfera în niciun mod aceste date, respectiv de a nu efectua niciun fel de demers pentru a încerca să determine identitatea persoanelor care au furnizat date în mod anonim.


7. REGULI DE UTILIZARE

 • Utilizatorul are obligația ca, în cazul în care introduce date cu caracter personal ale altor persoane, să obțină consimțământul persoanei în cauză sau a unui părinte/tutore legal, în cazul persoanelor minore și să asigure respectarea tuturor prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Este recomandat ca Utilizatorii să folosească pe cât posibil metode de pseudonomizare și anonimizare a informațiilor introduse pe Site pentru folosirea Serviciului, pentru a minimiza prelucrarile de date cu caracter personal pentru folosirea Serviciului. De exemplu, acolo unde apare posibilă utilizarea de nume ale elevilor, numele elevilor dintr-o clasă se pot înlocui cu alți identificatori numerici sau letrici astfel încât să se evite identificarea unui elev anume.
 • Utilizatorul are obligația de a nu folosi funcționalitatea de raportare intermediară sau închiderea evaluării după o singură completare sau după o completare parțială pentru a izola răspunsurile unei persoane anume sau ale unei categorii de persoane și a permite identificarea acesteia/acestora.
 • Utilizatorul are obligația de a folosi datele în scop formativ față de clasă, pentru a îmbunătăți actul predării. Acest Serviciu nu este conceput pentru utilizarea ca instrument de evaluare, colectivă sau individuală, a elevilor. Utilizarea în scopul informării și ulterior determinării unor note sau calificative este interzisă.
 • Utilizatorul are obligația de a folosi datele obținute în cadrul procesului de predare. Utilizarea datelor obținute cu rolul de evaluare psihologică a elevilor este interzisă.
 • Utilizatorul se obligă să respecte destinația Serviciului, să transmită administratorilor platformei informații corecte cu privire la propria identitate și să foloseasca cu bună-credință prezentul Serviciu. Orice încercare de inducere în eroare a administratorilor platformei sau de utilizare frauduloasă a acesteia va atrage blocarea utilizării.


8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Administratorul nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea conținutului publicat prin intermediul Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.


9. DECLARAȚII DE UTILIZARE

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, declarați în mod expres că înțelegeți și sunteți de acord cu următoarele afirmații:

 • Utilizarea Serviciului se face pe propria răspundere. Administratorul nu poate răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea Site-ului în legătură cu acesta.
 • Toate informațiile, datele, materialele postate prin intermediul Site-ului au doar un caracter informativ și orientativ. Administratorul nu poate fi tras la răspundere, în niciun caz și în niciun mod, pentru veridicitatea și validitatea conținutului publicat sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea Serviciului. Orice informație obținută prin utilizarea Serviciului pus la dispoziție prin intermediul Site-ului poate fi folosită doar cu asumarea răspunderii Utilizatorului.
 • Niciun sfat sau alte informații scrise, obținute prin intermediul Site-ului nu va crea o garanție care nu este stipulată expres în Termenii și Condițiile de utilizare.
 • Am luat la cunoștință că Site-ul nu poate garanta nivel de 100% pentru securitatea datelor.
 • Înțeleg și accept că prin natura serviciilor oferite și a conținutului Site-ului, pot fi furnizate informații, legături sau trimiteri către aplicații, site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), forumuri, comunități, site-urile partenerilor, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administrator utile în legătură cu conținutul acesteia, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.
 • Înțeleg și accept că Administratorul este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet sau aplicații, precum și corectitudinea și exactitatea acestora. Totodată, înțeleg și accept că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către deținătorul respectivului site. Accesând aceste site-uri de internet, înțeleg și accept că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.


10. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul Site-ului include un mix de conținut dezvoltat de către echipa noastră sau conținut creat și postat de către Utilizatorii Site-ului („Conținutul”). Conținutul aflat pe Site este protejat de drepturile de autor ale Asociației Teach for Romania și ale altor furnizori de conținut. Materialele încărcate pe site-ul Asociației Teach for Romania pot face obiectul unor restricții privind utilizarea, reproducerea și/sau diseminarea. Sunteți responsabil pentru respectarea acestor restricții dacă descărcați sau încărcați astfel de materiale.

Nu puteți modifica, publica, transmite sau participa la transferul sau vânzarea, nu puteți reproduce, crea lucrări derivate, distribui, face public, afișa în public sau exploata în vreun fel, total sau parțial, Conținutul de pe Site în afara drepturilor exprese de utilizare conferite de fiecare licență. Dacă descărcați sau printați o copie a unui Conținut de pe Site pentru uzul personal, trebuie să păstrați si sa respectati toate drepturile de autor și alte mențiuni privind drepturile de proprietate pe care acestea le incumbă. Altfel nu puteți sub nicio formă utiliza, reproduce, afișa, difuza, reprezenta în mod public sau distribui un astfel de Conținut în orice scop public sau comercial, cu excepția cazului în care o astfel de utilizare este acordată în mod expres printr-o licență.

Toate reprezentările stilizate, logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Administratorului/Asociația Teach for Romania. Utilizarea Serviciilor nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conținutului pe care îl accesați.

Când încărcați sau trimiteți în orice mod informații ori materiale în Site prin intermediul formularelor sau a altor funcționalități, vă asumați obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile încărcate sau transmise.

În calitate de Utilizator, vă asumați întreaga răspundere cu privire la orice drept de proprietate intelectuală cu privire la informațiile ori materialele furnizate, înțelegând că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului.

Prin încărcarea, trimiterea, stocarea sau primirea de informații și materiale în cadrul Serviciilor prin intermediul Siteului, acordați Administratorului (și părtilor cu care lucrăm) dreptul de utilizare, găzduire, stocare, reproducere, modificare, crearea de lucrări derivate (cum ar fi cele rezultate din traduceri, adaptări sau alte modificări pe care le efectuăm pentru ca respectivul conținut să funcționeze mai bine cu Serviciile noastre), comunicare, publicare, afișare publică și distribuire a respectivului conținut.

Drepturile astfel acordate au scopul limitat de operare, promovare și îmbunătătire a Serviciului, precum și de dezvoltare a unor servicii noi.

Acest drept de utilizare este acordat gratuit și nelimitat în timp, rămânând în vigoare chiar dacă nu mai utilizați Serviciile Site-ului.

Asigurați-vă că dețineți drepturile necesare pentru a ne acorda aceste drepturi de utilizare pentru întregul conținut pe care îl furnizați prin formularele site-ului.


11. PLASAREA DE CONȚINUT DE CĂTRE UTILIZATOR

Informațiile se plasează pe Site cu ajutorul formularelor sau a opțiunilor de tip comment/notes puse la dispoziție de către Administrator. Verificarea/moderarea informațiilor publicate pe Site are ca scop înlăturarea informațiilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile prezentului document (au un conținut considerat jignitor sau calomnios, obscen, sau sunt contrare bunelor practici etc.), încercând astfel să le ofere celorlalți utilizatori un număr cât mai mic de informații eronate. Fiecare Utilizator se obligă să nu plaseze pe Site conținut care poate încălca sau leza în orice fel drepturile altor persoane, inclusiv, însă fără a se limita la, date cu caracter personal ori alte informații confidențiale ori protejate de lege în orice mod.


12. CONȚINUT INTERZIS

 • Nu pot fi publicate informații care se dovedesc a fi eronate.
 • Nu sunt admise spre publicare informații în legătură cu:

  1. droguri, arme, obiecte și materiale erotice sau obscene;
  2. alcool și băuturi alcoolice;
  3. țigări și produse pe bază de tutun;
  4. servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare;
  5. produse farmaceutice și medicamente, organe umane
  6. bunuri obținute prin furt, jaf, înșelătorii sau alte tipuri de crimă;
  7. bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană;
  8. bunuri inexistente;
  9. animale pe cale de dispariție;
  10. matrimoniale, sex plătit, videochat, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
  11. oferte de locuri de muncă care implică masaj erotic, sex plătit sau activități de videochat;
  12. scrierea unei lucrări de diplomă sau ajutor în scrierea unei lucrări de diplomă;
  13. activități de camătă, cămătărie sau alte activități similare;
  14. oferte de job tip multi-level marketing/network marketing sau joburile de tip lucru de acasă prin internet;
  15. produse contrafăcute;
  16. oferte de bunuri sau servicii.
 • Nu se admite publicarea de date cu caracter personal (nume, prenume, telefon, email, CNP, informații medicale sau academice, etc) sau numere de telefon cu suprataxă.
 • Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice informare introdusă care încurajează aceste mesaje va fi dezactivată.


13. SANCȚIUNI CONȚINUT INTERZIS

Ca urmare a constatării nerespectării privind Conținutul Interzis, administratorul are dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:

 • Să modifice parțial informația, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea informațiilor respective din Site și să se îndrepte erorile sau inadvertențele constatate;
 • Să șteargă definitiv postarea respectivă din Site;
 • Să limiteze temporar sau definitiv accesul Utilizatorului respectiv la Site.
În cazul modificării informației sau ștergerii acesteia din Site, veți putea solicita să fiți informat prin e-mail despre motivul refuzului și veți avea posibilitatea de a remedia problema și a republica informația.

În cazul în care veți publica în mod repetat informația fără a remedia problemele semnalate, Administratorul își rezervă dreptul de vă bloca temporar sau permanent accesul la Site.


14. ACCESAREA ŞI ACTUALIZAREA DATELOR

Ori de câte ori folosiți Site-ul, aveți acces la informațiile dvs. personale. Dacă informațiile respective sunt greșite, ne străduim să vă oferim modalități de a le actualiza rapid sau de a le șterge, exceptând cazurile în care trebuie să păstrăm informațiile în scopuri legitime de afaceri sau juridice.

Scopul nostru este să furnizăm Serviciul într-un mod în care informațiile sunt protejate împotriva distrugerii accidentale sau rău intenționate. De aceea, după ce ștergeți informații din Site, este posibil să nu ștergem imediat copiile reziduale de pe serverele noastre active și să nu eliminăm informațiile din sistemele noastre de rezervă.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) și legislația natională în vigoare, inclusiv, însă fără a se limita la, Legea 190/2018.

Dintre datele cu caracter personal noi le vom prelucra doar pe cele pe care ni le-ați transmis prin intermediul formularelor din site și doar în scopul pentru care ni le-ați trimis, iar dvs. aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la datele dvs., dreptul la rectificare, dreptul la “ștergerea datelor personale/dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, la opoziție, la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P.

Prelucrarea datelor dvs. se va realiza în conformitate cu prevederile Politicii de Confidențialitate și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal afișată pe Site.

Vă veți putea șterge contul oricând printr-un mesaj la: suport-edustart@teachforromania.ro.

Pentru orice solicitare în legătură cu protecția și prelucrarea datelor dvs. ne puteți scrie pe adresa suport-edustart@teachforromania.ro.

Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și să solicitați ștergerea datelor. Ștergerea datelor dvs. personale va fi urmată de ștergerea acestora din orice locație în care au fost salvate și de imposibilitatea de a vă mai transmite newsletterul sau de a vă contacta.

Pentru exercitarea acestor drepturi puteți face și o cerere în scris adresată Administratorului și pe care să o trimiteți la adresa Bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, intrarea C, parter, Sector 2 sau prin e-mail la adresa: suport-edustart@teachforromania.ro.

Ne puteți contacta la oricare din numerele de telefon de pe Site, prin intermediul formularelor din Site sau ne puteți scrie pe adresa suport-edustart@teachforromania.ro.

Pentru mai multe informații în legătură cu utilizarea site-ului și protecția datelor dvs. vă rugăm să accesați secțiunea Politica de Confidențialitate și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.