De ce este important să le dezvoltăm elevilor
abilitățile viitorului la școală?


photo of teacher helping a child write on the chalkboard

Abilitățile socio-emoționale capătă pe zi ce trece o importanță din ce în ce mai mare în adaptarea la schimbările extrem de rapide ale societății, în contextul globalizării și dezvoltării tehnologice. Ele sunt cu atât mai relevante în mediile vulnerabile, unde decalajele sociale și educaționale sunt majore, iar copiii au nevoie de abilitățile necesare pentru a depune mai multe eforturi: a fi determinați să-și ducă la capăt obiectivele de învățare, a-și regla emoțiile, a fi empatici și conștienți sociali, a aborda provocările și complexitatea cu auto-eficacitate.

Într-un raport OECD1, care demonstrează impactul abilităților socio-emoționale asupra ceea ce numește "life outcomes", se menționează faptul că: “abilitățile socio-emoționale determină cât de bine se adaptează oamenii mediului în care trăiesc și cât realizează în viață. Dar dezvoltarea acestor abilități este importantă, nu doar pentru bunăstarea indivizilor, ci și pentru comunități, în sens larg, și pentru societate în ansamblul ei.” (...) “Abilitățile socio-emoționale nu influențează doar traiectoria vieții în mod direct (de exemplu, competențe sociale bune ajută persoanele să negocieze cu succes la interviuri de angajare), dar și efectele lor persistente și cumulative asupra altor atribute, incluzând abilități cognitive.” (...) “Abilitățile cognitive, cum ar fi competențele verbale și numerice, rămân cel mai important predictor al performanței academice. Cu toate acestea, rezultatele școlare sunt dependente și de un număr de abilități socio-emoționale precum perseverența, autocontrolul, responsabilitatea, curiozitatea, stabilitatea emoțională. Anumite abilități sociale și emoționale sunt o condiție prealabilă crucială pentru participarea eficientă și performanță în mediul școlar. Cu alte cuvinte, un nivel scăzut al abilităților socio-emoționale poate împiedica utilizarea eficientă a abilităților cognitive.”


Despre beneficiile abilităților socio-emoționale în învățare

Raportul analitic Strengthening social and emotional education as a core curricular area across the EU2, prin care s-au realizat o recenzie vastă a cercetărilor internaționale, o analiză în profunzime a recenziilor de studii și meta-analize importante, a identificat dovezi clare și consistente de impact pozitiv al educației socio-emoționale (SEE) asupra rezultatelor sociale, emoționale și cognitive:

  • Educația socio-emoțională este corelată cu competențe crescute sociale și emoționale, atitudini pozitive, comportamente prosociale și sănătate mentală. Este corelată și cu reducerea dificultăților în ceea ce privește sănătatea mentală la copii și tineri, precum anxietate, depresie, abuz de substanțe, comportamente antisociale.

  • Educația socio-emoțională are un impact pozitiv asupra atitudinilor și rezultatelor academice care, la rândul lor, cresc performanța academică și care servesc ca o meta-abilitate pentru învățare. Acest impact pozitiv a fost raportat de-a lungul tuturor anilor școlari și în cadrul a multiple medii geografice, contexte culturale, contexte socio-economice și grupuri etnice diferite.

  • Educația socio-emoțională oferă beneficii economice și financiare, studii variate demonstrând că beneficiile au depășit costurile, deseori considerabil; unele studii raportează un raport cost-beneficiu de aproximativ 11 la 1 (11 dolari câștigați pentru fiecare 1 dolar investit).

Despre evaluarea abilităților socio-emoționale

În acest sens, am apelat la măsurile construite de Panorama Education, cu care lucrăm încă din primul an prin intermediul Teach for All, pentru evaluarea feedback-ului de la elevi în ceea ce privește mediul de învățare și relația profesor-elev.

Măsurile de la Panorama Education sunt construite în jurul a trei domenii pe care le-au identificat în literatura de specialitate că produc impact consistent și semnificativ în rezultatele elevilor: relațiile sociale (Gehlbach et al., 2016; Walton & Cohen, 2011), motivația (Hulleman & Harackiewicz, 2009) și autoreglarea (Duckworth, Kirby, Tsukayama, Berstein, & Ericsson, 2011). Aceste măsuri sunt consistente și bine aliniate cu cadre precum CASEL și CORE. Raportul de validitate3 conchide că măsurile indică proprietăți psihometrice fidele și valide.

După ce am selectat setul de abilități socio-emoționale relevante în contextul Teach for Romania - determinare, autoreglare, conștientizare socială, auto-eficacitate - și am trecut printr-un proces de adaptare și contextualizare în mai mulți pași, pilotarea instrumentului ne-a indicat o calitate bună a acestuia în urma analizelor clasice la nivel de test și a analizelor factoriale la nivel de item. Astfel că instrumentul este folosit de toți profesorii susținuți de Teach for Romania, atât pentru a evalua formativ la început de an școlar, cât și pentru a verifica progresul la final a celor doi ani de program.

Evaluarea abilităților socio-emoționale la elevi prezintă interes și în alte organizații din rețeaua Teach for All, iar cel mai avansat demers în acest sens a fost făcut de Ensena por Mexico. Aceștia au realizat o cercetare cvasiexperimentală4 folosind, printre altele, măsuri adaptate de la Panorama Education, și au demonstrat că participanții în program au impact pozitiv asupra dezvoltării unor abilități socio-emoționale la elevi, adițional creării unui mediu de învățare pozitiv.1. Social and Emotional Skills - Well-being, connectedness and success
https://www.oecd.org/education/school/UPDATED%20Social%20and%20Emotional%20Skills%20-%20Well-being,%20connectedness%20and%20success.pdf%20(website).pdf

2. Cefai, C.; Bartolo P. A.; Cavioni. V; Downes, P.; Strengthening Social and Emotional Education as a core curricular area across the EU. A review of the international evidence, NESET II report, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. doi: 10.2766/664439
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c7fae112-1529-11e8-9253-01aa75ed71a1

3. Measure and understand social-emotional learning
https://www.panoramaed.com/social-emotional-learning-sel

4. The impact of Enseña por México on student socioemotional skills, 2017
http://www.microanalitica.com/TFA/The%20impact%20of%20Ensena%20por%20Mexico%20on%20student%20socioemotional%20skills.pdf